a

 

Мониторинг тим Заштитника грађана је 05. децембра 2011. године реализовао ненајављену контролну посету Казнено поправном заводу Забела у Пожаревцу, након претходно обављене редовне посете у мају ове године. Посебна пажња била је посвећена утврђивању основаности навода о појави тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака у павиљону VII.

У саставу тиму Заштитника грађана, поред Милоша Јанковића, заменика заштитника грађана, била су два форензичара, неуропсихијатар, представник невладине организације Хелсиншки одбор за људска права и запослени у стручној служби Заштитника грађана.

Извршен је преглед свих просторија у VII павиљону и то сутеренских просторија, приземља, I и II спрат. Обишле су се све просторије, обављен је разговор са свих 240 осуђених и притворених лица који су смештени у VII павиљону, као и разговор са затеченим службеним лицима и извршен је увид у тражену документацију.

Наведена посета представља будући модел мониторинг посете које ће Заштитник грађана, у вршењу функције Националног механизма за превенцију тортуре, почети да обавља почетком 2012. године.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava