a

Заштитник грађана је 29. децембра 2011. године упутио Препоруку да се у Казнено поправном заводу Пожаревац - Забела обезбеди да лекар један пут у току месеца обиђе сва лица лишена слободе која се налазе у седмом павиљону и у разговору са њима утврди потребу  за њиховим лекарским прегледом и лечењем,о чему ће се водити посебна евиденција.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava