a

Заштитник грађана је 31. 01. 2012. године упутио препоруку да се у Казнено – поправном заводу Пожаревац – Забела, предузму све расположиве мере у циљу утврђивања одговорности службених лица завода за насиље примењено према осуђеном који се налази на извршењу казне затвора, те да се предузму све расположиве мере да се убудуће спречи настанак тортуре.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava