a

Заштитник грађана утврдио је да се одређен број осуђених са тешким менталним поремећајима  налази у  заводима за извршење кривичних санкција, у редовном смештају са осталим осуђеницима, у којима не постоје одговарајући услови за њихово лечење и третман па је Управи за извршење кривичних санкција упутио Препоруку  да се ови осуђеници без одлагања упуте у Специјалну затворску болницу или другу одговарајућу здравствену установу.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava