a

Део извештја Заштитника грађана за 2011. годину, који се односи на заштиту права лица лишених слободе

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava