a

Заштитник грађана утврдио је да је Казнено - поправни завод за жене у Пожаревцу начинио пропуст на штету права детета тако што је програмом поступања према осуђеној - мајци детета, ограничио право детета на несметано и квалитетно одржавање личних односа са оцем и блиским сродницима, па је Управи за извршење кривичних санкција упутио препоруку да се предузму одговарајуће мере како би се детету обезбедили услови за несметано и квалитетно одржавање личних односа са оцем и сродницима у складу са најбољим дететовим интересима.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava