a

Заштитник грађана је државни орган успостављен да, радећи независно и самостално, кроз контролу законитости и правилности рада органа управе, штити и унапређује поштовање слобода и права грађана.

Посебну пажњу Заштитник грађана посвећује заштити рањивих група и појединаца, међу које спадају и лица лишена слободе. Заштитник грађана има једног заменика који је специјализован за обављање послова који се односе на заштиту права лица лишених слободе. У институцији постоји и специјализовано одељење које се бави заштитом права лица лишених слободе.

Одељење које се бави заштитом права лица лишених слободе поступа по притужбама притвореника, осуђеника, особа којима је изречена мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења наркомана или обавезног лечења алкохоличара, као и по притужбама особа задржаних у полицијским станицама, особа које се налазе у психијатријским болницама, установама социјалне заштите, прихватилиштима (прихватним центрима) и центрима за азил.

Поступајући по притужбама или по сопственој иницијативи, контролишемо законитост и правилност рада Управе за извршење кривичних санкција и завода у њеном саставу, полицијских управа и полицијских станица, здравствених установа, установа социјалне заштите, центара за азил, прихватних центара, као и рад било ког другог органа управе.

У следећим случајевима нема основа за поступање Заштитника грађана по притужби:

ако се притужба односи на рад органа које Заштитник грађана није овлашћен да контролише (Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда, судова и јавних тужилаштава);

 • ако сте притужбу поднели више од годину дана након извршене повреде права на коју указујете;
 • ако пре подношења притужбе нисте покушали да заштитите своја права употребом расположивих правних средстава, а није испуњен ни један од законом прописаних разлога који оправдава другачије поступање;
 • ако је притужба анонимна или не садржи потребне податке за поступање, а нисте је допунили.

Ако постоји неки од разлога због којих нема основа за поступање по Вашој притужби, о томе ћемо Вас обавестити.

Најчешће повреде права због којих се Заштитнику грађана обраћају лица лишена слободе:

 • право на здравствену заштиту
 • право на неповредивост психичког и физичког интегритета
 • право на заштиту од злостављања
 • право на приватност
 • право на смештај у складу са важећим стандардима
 • право на достојанство
 • право на одсуство злоупотребе овлашћења
 • право на законито поступање органа

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava