a

Све док и једно лице лишено слободе буде жртва злостављања у Србији, држава мора наставити са радом на превенцији тортуре у затворима и установама социјалне заштите, изјавио је данас заменик заштитника грађана за права лица лишена слободе и координатор Националног превентивног механизма за спречавање тортуре (НПМ) Милош Јанковић у Медија центру. Он је рекао да је тим НПМ-а прошле године био у неколико ненајављених посета затворима у Србији, где су улазили у делове затвора који су под посебним режимом сигурности и разговарали са око 200 осуђеника и нико од њих није изјавио да је био тучен. Не можемо рећи да тортура у Србији не постоји, али охрабрује да од 200 интервјуисаних нико није рекао да је тучен. Ако упоредимо са ранијим податком да су се осуђеници и притвореници жалили да су тучени то представља велики помак, оценио је Јанковић.

Он је на данашњем обележавању десет година од ступања на снагу Опционог протокола уз Конвенцију УН против тортуре и других, нељудских и понижавајућих казни (OPCAT) рекао да се овим протоколом предвиђа успостављање система редовних посета независних међународних и домаћих тела местима где се налазе лица лишена слободе.

Заменик је нагласио да је сарадња Заштитника грађана са невладиним сектором, спољним сарадницима и стручњацима изузетно добра. Са државним органима такође постоји добра сарадња, али у појединим случајевима потпуно изостаје. Како је навео, најрањивије су особе са инвалидитетом, које су смештене у дислоциране установе социјалне заштите домског типа, изопштени из природне средине, где лако могу бити изложени тортури.

Стална координаторка УН и представница УНДП у Србији Ирена Војачкова Солорано је указала да је превентивни приступ врло важан за људе који су угрожени и којима је одузета слобода. Изузетно је значајно да такав механизам сарађује са цивилним друштвом, независним телима и експертима, представницима особа са инвалидитетом и свим другим актерима који су укључени у овај систем, рекла је Солорано

На конференцији су своја искуства у раду са лицима лишених слободе и на превенцији тортуре говорили проф. др Ђорђе Алемпијевић, експерт НПМ Србије, Милан Антонијевић, директор Комитета правника за људска права, члан НПМ Србије, као и Александра Степановић из Управе за извршење кривичних санкција

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava