a

Лекар у Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу није прегледао осуђеницу након њеног повратка са привременог одсуства и није у здравственом картону уписао податак да је у просторијама заводске амбуланте одбила медицинску помоћ, утврдио је Заштитник грађана

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava