a

У раду Казнено-поправног завода у Београду начињене су незаконитости и неправилности у поступању према осуђеном лицу тако што извештају о обављеном лекарском прегледу осуђеног, након примене мере принуде, лекар није унео наводе осуђеног о начину настанка повреда, нити је унео мишљење о повезаности примењене мере и насталих повреда, утврдио је Заштитник грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava