a

Казнено-поправни завод у Београду није евидентирао жалбу осуђеног, коју је против решења о дисциплинском кажњавању у његово име поднео адвокат, нити је исту доставио судији за извршење кривичних санкција Вишег суда у Београду, чиме је дошло до повреде принципа добре управе на штету права осуђеног, утврдио је Заштитник грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava