a

IMG 3408У организацији Београдског центра за људска права, у Београду је 1. и 2. јуна 2017. године одржана дијалог група посвећена питању ефикасне и делотворне истраге у погледу озбиљних навода о злостављању.
Учесницима скупа су представљени међународни стандарди о забрани злостављања у погледу дефинисања различитих облика злостављања и ефиксане и делотворне истраге, са посебним освртом на одредбе члана 1. Конвенције УН против тортуре и члана 3. Европске конвенције против мучења. Такође, представљена су законодавна решења у погледу кривичних дела изнуђивање исказа и злостављање и мучење, улога јавног тужилаштва у спровођењу ефикасне и делотворне истраге у погледу озбиљних навода о злостављању, о улози браниоца у погледу иницирања поступка утврђивања одговорности за злостављање почињено од стране службених лица, као и о улози судова у поступцима у којима се испитују озбиљни наводи о злостављању.
Ивана Босиљчић, виша саветница у Стручној служба Заштитника грађана, представила је Препоруке Заштитника грађана у вези документованих случајева кршења забране злостављања. Присутни су упознати са поступањем Заштитника грађана по притужбама и радњама које се у поступку предузимају ради испитивања навода о злостављању (несметани разговори са осуђенима, преглед лекара специјалисте судске медицине, непосредан надзор, разговори са запосленима у Заводу, прибављање релевантне документације, увид у видео снимке уколико су доступни...).
Такође су представљене препоруке Заштитника грађана које се односе на начин обављања лекарског прегледа након примене мера принуде, као и препоруке упућене Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву, поводом бројних недостатака у раду запослених, који су довели до повреде права двојице осуђених на неповредивост физичког и психичког интегритета, на здравствену заштиту, приватност, заштиту од злостављања, као и заштиту од одмазде.
Ивана Босиљчић је присутне упознала и са Иницијативом Заштитника грађана за допуну закона којима су прописана овлашћења полиције, комуналне полиције и служби за обезбеђење завода за извршење кривичних санкција тако да се, управо из разлога превенције кршења права грађана и ефикасније контроле примене, пропише обавеза звучног и визуелног снимања употребе средстава принуде, примене овлашћења којима се грађани лишавају слободе и саслушања осумњиченог у предистражном поступку.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava