a

Током јула 2017. године два студента Правног факултета Универзитета у Београду - смер правосудно-управни, обавила су стручну праксу у Стручној служби Заштитника грађана Републике Србије – Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења.

Током трајања праксе упознали су се са правним оквиром који је релевантан за рад Заштитника грађана и наведеног Одељења, праксом рада Одељења на притужбама грађана, начином обављања непосредног надзора над радом органа управе и упућеним препорукама за отклањање утврђених недостатака, као и до сада предузетим законодавним активностима овог органа.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava