a

Начелница Одељења за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења учествовала је на Првом националном тренингу ескорта који је одржан на Полицијској академији у Земуну од 07. до 11. августа 2017. године у организацији Европске агенције за граничну и обалску стражу (FRONTEX).

Том приликом полицијским службеницима, који ће бити ангажовани у заједничким операцијама повратка нашиХ држављана у Републику Србију у поступку реадмисије, начелница наведеног Одељења одржала је предавање на тему основних људских права са посебним освртом на правно на достојанство као једно од основних људских права.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava