a

Дана 16. марта 2018. године обављен је непосредан надзор над радом Казнено-поправног завода у Сремској Митровици, а поводом притужби осуђених лица на рад одговарајућих служби у Заводу, односно на повреду права на здравствену заштиту и права на примерен смештај. Том приликом обављен је разговор са подносиоцима притужби, замеником управника и начелником Службе за здравствену заштиту, а преузета је и релевантна документација потребна за доношење оцене о основаности притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava