a

Поводом информација којима се указује на повреде права осуђеног који се налази на издржавању казне затвора у Казнено-поправном заводу у Пожаревцу – Забели, представници Заштитника грађана су 09. фебруара 2018. године обавили разговор са осуђеним и од Казнено-поправног завода у Пожаревцу прибавили податке од значаја за оцену основаности притужбе. Казнено-поправни завод у Пожаревцу остварио је законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava