a

Поступајући по притужбама осуђених лица, запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су 28. марта 2018. године надзор над радом Казнено-поправног завода у Нишу. Том приликом прибављене су информације од значаја за поступак контроле рада служби у заводу на чије се поступање притужбе односе. Казнено-поправни завод у Нишу остварио је законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava