a

На основу сазнања којима се указује на недостатке у животним условима у седмом павиљону Казнено-поправног завода у Пожаревцу у погледу недостатка воде, као и поводом обраћања осуђених лица, којима указују на повреде права, представници Заштитника грађана обавили су 04. јула 2018. године надзор над радом тог завода.
Казнено-поправни завод у Пожаревцу омогућио је представницима Заштитника грађана да обиђу седми павиљон завода и непосредно се увере у стање у погледу доступности воде, као и да обаве разговоре са осуђеним лицима који су у њему смештени.
Приликом обављања надзора, Казнено-поправни завод у Пожаревцу у потпуности је сарађивао са Заштитником грађана, у складу са законом.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava