a

Током јуна и августа месеца 2018. године троје студената Правног факултета Универзитета у Београду – смер правосудно-управни, обавили су двонедељну стручну праксу у Стручној служби Заштитника грађана – Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења и Секретаријату Националног механизма за превенцију тортуре.
У Одељењу за права лица лишених слободе и контролу примене полицијских овлашћења, студенти су се, према припремљеном програму, упознали са правним оквиром који је релевантан за рад Заштитника грађана и наведеног Одељења, праксом рада на притужбама лица лишених слободе, упућеним препорукама за отклањање утврђених недостатака и законским иницијативама у области рада Одељења.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava