a

Окружни затвор у Зајечару примењивао је меру принуде издвајање дуже од 24 часа што је супротно важећим прописима, док је евиденција о примењеној мери неуредно вођена, утврдио је Заштитник грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava