a

У спроведеном поступку контроле рада Клинике за психијатрију Клиничког центра Војводине Заштиник грађана је утврдио недостатке у примени мере физичког спутавања према лицу са менталним сметњама и то: меру физичког спутавања (физичко ограничење) према пацијенту применили су, осим здравствених радника, и службеници обезбеђења необучени за примену те мере; пацијент је боравио везан више од сат времена у просторији заједно са осталим пацијентима према којима није била примењена мера физичког спутавања (механичко ограничење); није формирана књига евиденције о примени мера физичког спутавања и изолације лица са менталним сметњама у коју би се бележили сви битни подаци о примени те мере. Наведеним је Клиника повредила право пацијента на здравствену заштиту и право на достојанство.

 

 

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava