a

Поступајући по притужбама осуђених лица, запослени у Стручној служби Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом Казнено-поправног завода у Београду и Казнено-поправног завода у Београду-Падинској Скели. Том приликом прибављене су информације од значаја за поступке контроле рада служби у заводу на чије се поступање притужбе односе, казнено-поправни заводи су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava