a

Представници Стручне службе Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом Казнено-поправног завода у Београду. Посета је обављена ради прикупљања информација које су од значаја за поступке контроле рада служби у Заводу, а на чије поступање је Заштитник грађана примио притужбе. Руководство Завода, као и сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava