a

Представници Стручне службе Заштитника грађана посетили су данас Казнено-поправни завод у Сремској Митровици. Разлог посете су биле притужбе два лица лишена слободе које издржавају казну у наведеном заводу на третмански рад и мере које се у заводу предузимају у циљу спречавања ширења болести COVID 19. Прибављене су информације од значаја за поступање служби у Заводу на чије се поступање притужбе односе и обављени су ненадзирни разговори са притужиоцима. Руководство Завода, као и сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava