a

На основу информације да је једно осуђено лице тучено од стране командира иако није пружао отпор, представници Стручне службе Заштитника грађана извршили су надзор над радом ОЗ Краљево. Том приликом обављен је разговор са осуђеним лицем, управником, начелником Службе за обезбеђење, заводским лекаром, а преузета је и релевантна документација потребна за доношење оцене о основаности притужбе. Такође, обављени су разговори са осуђеним лицима ромске националности, а имајући у виду да је у обраћању овом органу указано и на то да се у заводу дискриминишу осуђена лица ромске националности.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava