a

Стручна служба Заштитника грађана примила је притужбе осуђеника из КПЗ у Сремској Митровици, који се односе на услове смештаја у IV павиљону овог завода и 4. новембра посетила завод. Том приликом обављени су разговори са појединим подносиоцима притужби ради прикупљања релевантних информација и извршен је обилазак овог павиљона у циљу утврђивања чињеничног стања и предузимања даљих активности од значаја за доношење одлуке о основаности притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava