a

Представници Стручне службе Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом Окружног затвора у Новом Саду и Полицијске управе у Новом Саду-седиште, ради прикупљања информација које су од значаја за поступак контроле рада полицијских службеника на чије поступање је Заштитник грађана примио притужбу. Том приликом обављен је разговор са подносиоцем притужбе, а преузета је и релевантна документација потребна за доношење оцене о основаности притужбе. Сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava