a

Заштитник грађана утврдио је да су припадници Министарства унутрашњих послова Републике Србије поступали несавесно и неефикасно приликом расветљавања напада на младића који је крајем августа претучен на улици у Новом Саду, и затражио спровођење дисциплинских поступака против одговорних полицијских службеника.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, након што су медији у септембру објавили снимак на коме се види пребијање младића да је 24. августа 2020. године у Новом Саду, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада МУП Републике Србије.

У поступку контроле, Заштитник грађана је од Сектора унутрашње контроле МУП Србије добио документацију и извештаје из којих произилази да су полицијски службеници поступали незаконито и неправилно на штету права грађана, односно да су закаснело, несавесно и неефикасно поступали приликом рада на расветљавању кривичног дела и проналаска учинилаца кривичног дела од 24. августа 2020. године.

Из достављене документације произилази да је здравствена установа 24.08.2020. године обавестила новосадску полицију да је примила особу са повредама задобијеним приликом физичког напада од стране три НН лица, као и да је полиција истог дана обавестила новосадско Основно јавно тужилаштво.

Међутим, у даљем поступању полиција није реаговала благовремено, савесно и ефикасно, а видео снимак са објеката испред којих је младић претучен је преузела са десет дана закашњења, утврдио је Заштитник грађана на основу достављених извештаја.

Заштитнику грађана је достављена документација из које се види да је Више јавно тужилаштво о догађају обавештено тек 02.09.2020. године када му је достављена кривична пријава пуномоћника претученог младића, као и да је полиција снимак доставила два дана касније и да је потрага за починиоцем расписана тек 20 дана након почињеног дела.

Због свих утврђених пропуста, Заштитник грађана је затражио од надлежних институција да спроведу дисциплинске поступке против одговорних полицијских службеника и да га о исходу тих поступака обавесте, као и да у будућем раду поступају законито и правилно, односно да без одлагања, савесно и ефикасно предузимају радње и мере.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava