a

Представници Стручне службе Заштитника грађана су данас обавили надзор над радом Центра за социјални рад „Солидарност“ у Панчеву поводом притужбе лица која се налази у Специјалној затворској болници и под старатељством овог центра. Прибављене су информације од значаја за поступак контроле рада служби на чије се поступање притужба односи, а преузета је и релевантна документација потребна за доношење оцене о основаности притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava