a

Представници Стручне службе Заштитника грађана су данас посетили Казнено-поправни завод у Пожаревцу. Разлог посете су биле притужбе два лица лишена слободе које издржавају казну у наведеном заводу на пружање здравствене заштите. Прибављене су информације од значаја за поступање службе у заводу на чије се поступање притужбе односе и обављени су ненадзирни разговори са притужиоцима. Руководство завода, као и сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava