a

Заштитник грађана је, користећи законско овлашћење да пружањем добрих услуга и посредовањем делује превентивно, иницирао састанак са циљем унапређења сарадње Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства правде, Управе за извршење кривичних санкција, имајући у виду да су у пракси уочене знатне потешкоће у вези са обезбеђивањем одговарајућег социјалног прихвата за лица под непосредним старатељством центара за социјални рад која се налазе на извршењу мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, а за која су престали медицински разлози за даље извршење те мере. Састанку је присуствовала заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић са сарадницом из Стручне службе Заштитника грађана, представници Управе за извршење кривичних санкција, управник Специјалне затворске болнице, представник Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и представници Центра за социјални рад „Солидарност“ из Панчева.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava