a

Заштитник грађана је утврдио да полицијски службеници Полицијске управе за град Београд, након пријема обавештења од стране здравствене установе, да се у њој налази малолетни ББ коме су констатоване повреде, по његовим тврдњама задобијене од стране полицијских службеника, нису о тим чињеницама без одлагања упознали дежурног јавног тужиоца и о томе сачинили службену белешку. Насупрот процедурама које се примењују у таквим случајевима, у здравствену установу је упућен полицијски службеник из исте јединице у којој су запослени и полицијски службеници који су поступали према малолетнику, који је визуелним путем утврђивао да ли малолетник има повреде.

Такође, полицијска службеница која је примила наводе малолетника да је ударан приликом хапшења и да му је прећено, није обавестила дежурног јавног тужиоца, нити је о томе сачинила посебну службену белешку, већ су ови наводи малолетника прослеђени јавном тужиоцу тек уз кривичну пријаву за дело за које је малолетник осумњичен.

Заштитник грађана је утврдио и да је спроведен притужбени поступак по притужби мајке малолетника, која у целини садржи наводе о извршењу кривичног дела за које се гоњење предузима по службеној дужности, и заузиман став о основаности те притужбе, иако се, сходно важећим прописима, у таквим случајевима целокупни списи предмета уступају на поступање надлежном јавном тужиоцу.

Заштитник грађана подсећа да истрага у случајевима наводног злостављања, према принципима који проистичу из одлука Европског суда за људска права, Комитета за људска права Уједињених нација и Комитета против тортуре Уједињених нација, треба да буде: 1) независна, односно вођена тако да у њој не учествују и на њу не утичу особе чији поступци се испитују; 2) хитна и благовремена, односно вођена без непотребног одлагања; 3) делотворна, што значи да у оквиру ње треба да буду предузете мере потребне да би учиниоци били откривени и на одговарајући начин санкционисани; 4) вођена тако да оштећеном буде омогућено да заштити своје легитимне интересе и 5) подвргнута контроли јавности.

За заштиту од злостављања, а да би се обезбедила непристрасност истраге, сходно Методологији за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције, неопходно је без одлагања упознати дежурног јавног тужиоца о наводном злостављању и о томе сачинити службену белешку.

Заштитнику грађана је органу управе упутио препоруке у циљу унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava