a

Представници Стручне службе Заштитника грађана заједно са лекаром специјалистом психијатрије обавили су данас надзор над радом ВПД Крушевац, ради прикупљања информација које су од значаја за поступак контроле рада служби на чије поступање је Заштитник грађана примио притужбу. Том приликом извршен је увид у документацију од значаја за доношење оцене о основаности притужбе. Сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava