a

Поступајући по притужби која се односи на поступање полицијских службеника приликом хапшења, односно на повреду права на неповредивост физичког и психичког интегритета, представници Стручне службе Заштитника грађана су са лекаром специјалистом судске медицине обавили непосредан надзор над радом ОЗ у Београду, а након тога и ПУ за град Београд-седиште. Том приликом обављен је ненадзирани разговор са притвореним лицем, лекарски преглед истог, а преузета је и релевантна документација од значаја за доношење оцене о основаности притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava