a

Поступајући по притужби грађанина на поступање полицијских службеника према њему приликом примене полицијских овлашћења, представници Стручне службе Заштитника грађана су, ради прибављања информација од значаја за оцену основаности притужбе, посетили ПУ Нови Пазар-седиште, обавили разговор са командиром и извршили увид и копирање релевантне документације. Сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava