a

Представници Стручне службе Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом КПЗ Београд, ради прикупљања информација које су од значаја за поступак контроле рада служби у заводу на чије поступање је Заштитник грађана примио притужбу осуђеног лица. Притужба се односила на здравствену заштиту те је извршен увид у релевантну документацију у Служби за здравствену заштиту и обављен разговор са замеником управника и начелником Службе за здравствену заштиту ради прикупљања свих информација и чињеница од значаја за доношење оцене о основаности притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava