a

На основу информације да једном притвореном лицу није омогућена адекватна здравствена заштита иако је више пута тражио преглед лекара, представници Стручне службе Заштитника грађана извршили су надзор над радом завода у вези са наводима притужбе. Том приликом обављен је ненадзирани разговор са притвореним лицем, запосленима у Служби за здравствену заштиту и прикупљена је релевантна документација од значаја за доношење оцене о основаности притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava