a

Представници Стручне службе Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом КПЗ Београд, ради прикупљања информација које су од значаја за поступак контроле рада служби у заводу на чије поступање је Заштитник грађана примио притужбу. Том приликом обављен је ненадзирани разговор са подносиоцем притужбе који је био у штрајку глађу, извршен увид у здравствени картон истог, као и другу документацију од значаја за предмет притужбе. Сви запослени са којима је обављен разговор су остварили законом прописану сарадњу са Заштитником грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava