a

На основу информације да је осуђеном лицу повређено права на неповредивост физичког и психичког интегритета, представници Стручне службе Заштитника грађана извршили су надзор над радом ОЗ Смедерево. Том приликом обављен је ненадзирани разговор са осуђеним лицем а преузета је и релевантна документација од значаја за предузимање даљих активности из надлежности овог органа.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava