a

Представници Стручне службе Заштитника грађана обавили су данас непосредан надзор над радом КПЗ Београд, а поводом притужбе лица да је од стране командира тучен иако није пружао отпор. Том приликом обављен је разговор са подносиоцем притужбе, управником и начелником Службе за обезбеђење и Службе за здравствену заштиту, а преузета је и релевантна документација потребна за доношење оцене о основаности притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava