a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић је са сарадницом из Стручне службе Заштитника грађана учествовала на јавној расправи о Нацрту закона у унутрашњим пословима која је одржана у Привредној комори Србије. Том приликом су изнети основни начелни коментари и указано на аспекте који завређују посебну пажњу са становишта надлежности овог органа, а посебно превенције тортуре.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava