a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић учествовала је данас на састанку Управног одбора Програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022“ у Београду, креираног с циљем да помогне корисницама програма у региону у спровођењу европских стандарда.

Др Тањевић је као чланица Управног одбора пројекта „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“, фаза II , представила напредак и резултате овог пројекта у оквиру ове фазе. Указала је да је уз подршку домаћих и међународних консултаната које је ангажовао Савет Европе формиран тим за израду материјала за обуку полицијских службеника за вођење информативних разговора са различитим категоријама лица, те да је израђен нацрт Приручника за вођење информативних разговора са различитим категоријама лица, који ће обухватити и поступање са посебно рањивим категоријама лица, да су предузете активности у циљу унапређења система полицијског задржавања, као и да су ангажовани међународних консултанти у циљу пружања подршке Министарству унутрашњих послова у успостављању независног механизма за притужбе.

Посебно је истакла напредак и резултате који су остварени у области унапређења система извршења кривичних санкција, кроз израду предлога Стратегије развоја система извршења кривичних санкција у Републици Србији за период 2021-2027. године и Акционог плана за спровођење ове стратегије, представљање Приручника за рад здравствених радника у заводима за извршење кривичних санкција и јачање капацитета затворских службеника за развој и спровођење нових програма рехабилитације, који су развијени као резултат рада пројекта.

Организацијама цивилног друштва пружена је подршка у ревидирању и промовисању Менторског програма за подршку бившим осуђеним лицима, при чему је Мрежа организација за постпеналну подршку Србије добила грант како би радили на спровођењу ревидираног менторског програма.

Студија изводљивости и адекватне примене Програма о заштити менталног здравља у Републици Србији која је припремљена и усвојена током трајања прве фазе пројекта представљена је представницима Министарства и стручњацима из ове области, а Министарству здравља послато је и експертско мишљење на Нацрт Закона о изменама и допунама закона о заштити лица са менталним сметњама.

Др Тањевић је истакла и значајну подршку коју је пројектни тим пружио Националном механизму за превенцију тортуре (НПМ) кроз ангажовање међународног консултанта који је заједно са НПМ радио на ревидирању упитника које НПМ користи приликом посета местима где се налазе или се могу наћи лица лишена слободе.

Присутни на састанку нагласили су да су Европска унија и Савет Европе спремни да наставе са подршком Србији на њеном путу ка усклађивању са европским стандардима.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava