a

Заштитник грађана је у поступку контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова, покренутом по примљеној притужби, утврдио недостатке у вези са поступањем полицијских службеника према грађанину, који се састоје у наношењу повреда по глави и телу незаконитим поступањем током његовог лишења слободе у Новом Саду. Наведеним поступањем њему је повређено право на неповредивост физичког и психичког интегритета и право на достојанство.

О повредама које су му констатоване на лекарском прегледу обављеном у службеним просторијама и наводима грађанина о начину њиховог настанка Полицијска управа у Новом Саду, Полицијска испостава Стари град није обавестила надлежно јавно тужилаштво, а изостало је и правилно и потпуно документовање примењених полицијских овлашћења – записник о задржавању лица није вођен, а време трајања задржавања у решењу о задржавању није правилно рачунато нити су у истом садржи подаци о остваривању права задржаног лица.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava