a

Потребно је унапредити начин примене Методологије за спровођење истрага у случајевима злостављања од стране полиције, те уложити додатне радње како би Сектор унутрашње контроле и надлежна јавна тужилаштва испунили своју улогу у борби против некажњивости за тортуру и друге облике злостављања. Додатне мере би такође допринеле томе да се за сваки појединачни случај злостављања утврди индивидуална одговорност у законом прописаном поступку, одговорни службеници буду одговарајуће санкционисани и жртве обештећене, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упутио Министарству унутрашњих послова.

Заштитник грађана је у поступцима контроле законитости и правилности рада Министарства унутрашњих послова, покренутим поводом притужби на поступање полицијских службеника према грађанима током јавних окупљања у јулу 2020. године, уочио да Сектор унутрашње контроле МУП-а није одмах по сазнању за предметне догађаје предузео хитне мере и радње у циљу обезбеђивању доказа и трагова дела.

Уместо тога, утврдио је Заштитник грађана, Сектор унутрашње контроле је предузимао прве радње по налогу јавног тужиоца и у случајевима кад те радње нису трпеле одлагање, што је довело до тога да су се исте предузимале са знатним закашњењем у односу на моменат сазнања за догађај. Прикупљање видео записа са евентуалним забележеним поступањем полиције према учесницима протеста вршено је у највећем броју случајева након 30 и више дана од догађаја.

Заштитник грађана сматра да би унапређени начин примене Методологије за спровођење истрага у случајевима злостављања од стране полиције отклонио уочене недостатке у раду, те допринео ефикасности на утврђивању одговорности и санкционисању полицијских службеника у случају злостављања грађана.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava