a

b_280_0_16777215_00_images_20220325konferencija.jpg
Фото: Заштитник грађана

Заменица заштитника грађана за права лица лишена слободе др Наташа Тањевић представила је активности Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у последње две године и истакла најважније налазе и препоруке НПМ-а у области превенције тортуре и других облика злостављања на онлајн конференцији „Борба против тортуре и других облика злостављања у Србији“, одржаној 25. марта 2022. године у организацији Београдског центра за људска права.

Тема конференције била је сагледавање стања у Србији у области забране тортуре и других облика злостављања, нарочито из угла налаза и препорука које су упућене Србији у последњим извештајима међународних тела – Комитета против тортуре Уједињених нација, Специјалног известиоца за тортуру и Европског комитета Савета Европе за спречавање тортуре и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања.

Др Тањевић је такође указала да Закључна запажања Комитета УН против тортуре обухватају период 2015-2019. година, и да су у међувремену предузете бројне активности да се стање у области унапреди, попут унапређења материјалних услова у просторијама за задржавање, заводима за извршење кривичних санкција, посећеним психијатријским установама и установама социјалне заштите домског типа, документовању повреда од стране лекара у заводима, развијању капацитета заводских службеника за развој и спровођење нових програма рехабилитације, унапређењу евиденција које полицијске станице воде за задржана лица и сл. Навела је и да ће НПМ, као и претходних година и поводом последњег извештаја ЦПТ обављати посете установама у циљу праћења поступања по упућеним препорукама и на тај начин настојати да допринесе унапређењу стања у тој области.

На конференцији су учествовали представници УН, Савета Европе, Мисије ОЕБС-а у Србији, међународни експерти као и представници надлежних министарства и институција Републике Србије и Београдског центра за људска права.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava