a

Представници Стручне службе Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом ОЗ Прокупље ради прикупљања додатних информација које су од значаја за поступак контроле законитости и правилности рада тог завода, који је Заштитник грађана покренуо на основу информација о томе да осуђеном лицу зараженом коронавирусом није обезбеђена адекватна здравствена заштита. Окружни затвор у Прокупљу остварио је законом прописану сарадњу са Заштитником грађана и ставио на располагање све податке којима располаже у вези са садржином притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava