a

На основу информације да су једном притвореном лицу повређена права на неповредивост физичког и психичког интегритета, представници Стручне службе Заштитника грађана извршили су надзор над радом завода у вези са наводима притужбе. Прикупљена је и релевантна документација од значаја за даље поступање Заштитника грађана у конкретном случају.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava