a

На основу информације о томе да је једно осуђено лице претрпело злостављање од стране припадника Службе за обезбеђење као и о томе да му није омогућен лекарски преглед након тога, представници Стручне службе Заштитника грађана извршили су надзор над радом завода у вези са наводима притужбе. Том приликом обављен је ненадзирани разговор са осуђеним лицем, начелником Службе за обезбеђење, начелником Службе за здравствену заштиту и прикупљена је релевантна документација од значаја за доношење оцене о основаности притужбе.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava