a

На основу притужбе о томе да су два грађанина претрпела злостављање од стране полицијских службеника приликом лишења слободе, представници Стручне службе Заштитника грађана извршили су надзор над радом ПС Палилула. Том приликом обављен је разговор са командиром и замеником командира, прикупљене су информације и документација од значаја за поступак контроле законитости и правилности рада МУП-а у конкретном случају.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava