a

Представници Стручне службе Заштитника грађана обавили су данас надзор над радом ПС Савски венац поводом притужбе на поступање полицијских службеника приликом примене полицијских овлашћења. Том приликом прикупљене су додатне информације о поступању органа и утврђене чињенице и околности неопходне за оцену законитости и правилности рада ПС Савски венац у конкретном случају.

DSC00701

DSC00712

Стандарди људских права и поступање према особама са менталним тешкоћама

standardi ljudskih prava